System wentylacji pe-flex, rekuperacja, wymienniki ciepła, gwc
Kontakt: (+48) 530-622-633
Od 2015 r. ogniwa fotowoltaiczne w każdym domu

Od 2015 r. ogniwa fotowoltaiczne w każdym domu

Wszystkie nowe i remontowane budynki od 1 stycznia 2015 r. powinny mieć kolektor słoneczny, wiatrak, pompę ciepła lub fotoogniwo. Zapis ten ma się znaleźć w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, której konsultacje kończy Ministerstwo Gospodarki.

Dyrektywa unijna zobowiązuje Polskę do zwiększenia udziału zielonej energii w bilansie energetycznym. Do roku 2020 ze źródeł odnawialnych ma pochodzić ok. 15% całej produkowanej w Polsce energii. W celu osiągnięcia tego poziomu, każdy nowy i każdy remontowany budynek powinien być wyposażony w instalacje, które zapewnią co najmniej 13% energii ze źródeł odnawialnych.

Odpowiednie przepisy znajdą się w ustawie o odnawialnych źródłach energii, aktach wykonawczych do tej ustawy oraz prawie budowlanym. Nad ich przestrzeganiem będą czuwać urzędnicy lokalnych nadzorów budowlanych.

Po 2015 r. mają być montowane nie tylko kolektory energii cieplnej, ale także fotoogniwa, gruntowe wymienniki ciepła, czyli tzw. pompy ciepła, wentylacja z odzyskiem ciepła czy nawet biogazownie.

Dofinansowanie

Można otrzymać wsparcie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne na 45% kosztów zakupu i montażu solarów. W 2011 roku 80 mln zł zostało przeznaczone na ten cel. Pozwoliło to na zainstalowanie prawie 250 tys. mkw. paneli słonecznych w Polsce.

Comments are closed.