System wentylacji pe-flex, rekuperacja, wymienniki ciepła, gwc
Kontakt: (+48) 530-622-633
Dom energooszczędny

Dom energooszczędny

Od jakiegoś czasu dość często słyszy się o budowie domów energooszczędnych. Warto zatem jasno określić, co to właściwie oznacza, że dany dom jest energooszczędny. Według oficjalnej definicji domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie możemy zużyć przynajmniej o 30% mniej energii niż jest to w typowych budynkach spełniających minimum zaleceń Ministerstwa Infrastruktury z roku 2009. Oznacza to w praktyce, że okna, drzwi, ściany, stropy itd. w domu oszczędnym muszą mieć znacznie niższy współczynnik przenikania ciepła niż te same elementy w domu zgodnym z normami. Ponadto bardzo ważna jest tutaj kwestia wentylacji. O ile w typowym domu wystarcza wentylacja normalna, o tyle w domu energooszczędnym konieczna jest wentylacja mechaniczna z odzyskaniem ciepła.

Jeśli zatem chcemy, by nasz dom mógł uchodzić za energooszczędny, powinniśmy zwrócić uwagę na następujące elementy budynku:

  • bryła budynku
  • przegrody
  • sposób wentylacji i ogrzewania.

Co do bryły budynku energooszczędnego, to powinna być ona zwarta i raczej dość duża. Istotne jest natomiast, by ilość wszelkiego typu przegród zewnętrznych nie była za dużą. Zaleta w tym konkretnym przypadku będzie tzw. bezwładność cieplna domu, która gwarantuje nam, ze straty ciepła będą stosunkowo nieduże. Dom energooszczędny powinien mieć podstawę w kształcie kwadratu lub prostokąta, jego dach powinien być możliwie płaski.

Również przegrody wewnętrzne mają ogromy wpływ na to, czy nasz dom będzie energooszczędny. Należy zatem zwrócić uwagę na to, czy podłogi, ściany zewnętrzne, dach itd. Cechują się wystarczającą izolacyjnością cieplna. Jeśli parametr ten będzie stał na niskim poziomie, niestety dojdzie do sytuacji, której poziom strat ciepła w domu będzie zbyt wysoki. Pierwsze, co musimy zrobić, to wyeliminować miejsca, w których dochodzi do najbardziej znaczącej ucieczki ciepła. Są to tak zwane mostki termiczne. Oznacza to w praktyce, że nawet tak stosunkowo niewielkie elementy domu jak nadproża, wieńce stropowe itd. powinny zostać odpowiednio uszczelnione, by zniwelować powstające straty ciepła.

Oczywiście budownictwo energooszczędne pociąga za sobą konieczność stosowania dobrej izolacji. Można ją wykonać ze standardowych materiałów, czyli styropianu lub wełny mineralnej, jednak warto pokusić się o grubsze niż zwykle ocieplenie – w domach energooszczędnych zaleca się izolację o grubości około 20 cm – dzięki takiej warstwie izolacji zapotrzebowanie domu na ciepło będzie naprawdę niskie.

Nawet jeśli zadbamy od odpowiednio szczelną bryłę budynku mieszkalnego, to i tak najistotniejsze jest zadbanie od odpowiedni sposób wentylacji. Jak już stwierdziliśmy, domy energooszczędne muszą być wyposażone w wysokiej jakości wentylację mechaniczną, która posiada także funkcję odzysku ciepła. To wymaganie można naprawdę łatwo wyjaśnić. Rzecz w tym, że naturalna wentylacja grawitacyjna nie zachodzi w domach energooszczędnych, ponieważ szczelność ich przegród zewnętrznych po prostu na to nie pozwala. Nie ma zatem innego wyjścia jak tylko zainstalowanie mechanicznego systemu nawiewno – wywiewnego.

Zaletą mechanicznych systemów wentylacji jest fakt, że są one całkiem niezależne od warunków pogodowych – od temperatury, wiatru, itd. W zależności od naszych potrzeb możemy zdecydować się na określoną liczbę wentylatorów, musimy także określić kierunek wywiewanego i nawiewanego powietrza. Najprostszym sposobem wentylacji jest zamontowanie systemu wywiewnego. Jednak w domach energooszczędnych rozwiązanie to się nie sprawdzi, bowiem i tym razem wysoka szczelność okien zapobiegnie naturalnemu nawiewowi powietrza. Właśnie z tego powodu w budownictwie energooszczędnym i pasywnym konieczne jest zainwestowanie w wentylację nawiewno – wywiewną. W systemie takim dochodzi nie tylko do usuwania zużytego powietrza, ale także do dostarczenia świeżego powietrza czerpanego na zewnątrz budynku. System wentylacyjny posiada zwykle specjalne kanały, które odpowiedzialne są za rozprowadzenie świeżego powietrza w różnych pomieszczeniach domu.

Bardzo dobrym pomysłem jest zainstalowanie rekuperatorów, czyli urządzeń, które w trakcie usuwania zanieczyszczonego powietrza pobierają z niego ciepło, a później wykorzystują je do ogrzania powietrza dopiero nawiewanego do naszego domu. Zastosowanie rekuperatora pozwala na dodatkowe oszczędności energii, co można docenić zwłaszcza zimą. Co istotne, taka energooszczędna wentylacja z odzyskiem ciepła może być dla nas bardzo zdrowa pod warunkiem, że zastosujemy specjalne filtry oczyszczające nawiewane powietrze. Tym sposobem uczynimy nawiewane powietrze odpowiednim także dla osób cierpiących na alergie.

Układ wentylacyjny z odzyskiem ciepła składa się z wentylatorów oraz wymiennika ciepła, czyli rekuperatora właśnie. Dlaczego warto zdecydować się na tego typu nowoczesne rozwiązanie? Otóż zastosowanie rekuperatora pozwala nam na odzyskanie nawet i 80% ciepła, co przekłada się na znaczne oszczędności zużywanej energii. Wspomnieliśmy już, że rekuperatory pobierają ciepło z powietrza wywiewanego i ogrzewają nim powietrze zasysane z zewnątrz domu – należy jednak zaszczyć, że w całym tym procesie nie dochodzi bynajmniej do mieszkania się ze sobą powietrza zszytego i świeżego. Co do ogrzewania, to warto jeszcze dodać, że rekuperatory spełniają swoją rolę w temperaturze wyższej niż –10 stopni Celsjusza. Poniżej tej temperatury konieczne jest zastosowanie dodatkowych grzałek – zazwyczaj są one tak zaprogramowane, że poniżej pewnej temperatury włączają się one automatycznie. Tego typu rozwiązanie zapobiega wychłodzeniu spowodowanemu nawiewaniem bardzo zimnego powietrza. System wentylacji i odzyskiwania ciepła w domach energooszczędnych działa stale, jednak możliwe jest ustawienie go na różne tryby. Najnowocześniejsze wentylatory posiadają nawet czujniki, które reagują na zbyt wysoką wilgotność lub za duże stężenie dwutlenku węgla w powietrzu – w takiej sytuacji automatycznie zwiększa się wydajność całego systemu wentylacji.

W jednorodzinnych domach energooszczędnych najczęściej montuje się rekuperatory krzyżowe. Rekuperatory tego rodzaju składają się z ułożonych równolegle aluminiowych płyt, pomiędzy którymi przepływa powietrze. Nazwa rekuperatora wzięła się stąd, że poszczególne strumienie powietrza nawiewanego i wywiewanego tłoczone są naprzemiennie. Mimo takiego rozwiązania oba strumienie powietrzne są od siebie dobrze odseparowane. Warto dodać, że w rekuperatorach możemy oczywiście zawsze wyłączyć tak często stosowaną funkcję pobierania ciepła. Nie tylko rekuperatory krzyżowe znajdują zatasowanie w domach energooszczędnych. Dość często możemy w nich spotkać także rekuperatory przeciwprądowe, które są zresztą bardzo podobnie zbudowane jak krzyżowe. Różnica polega jednak na tym, że powietrze wywiewane i nawiewane tym razem płynie w przeciwstawnych kierunkach (a nie prostopadłych jak w przypadku rekuperatorów krzyżowych). Stosunkowo rzadko w systemach wentylacyjnych w domach mieszkalnych spotkać można rekuperatory obrotowe.

Jeśli interesują nas zalety płynące z mieszkania w prawdziwym domu energooszczędnym , konieczne jest założenie wentylacji z odzyskiem ciepła. Pamiętajmy jednak, że oszczędność energii w takich instalacjach zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od konkretnego wymiennika, ale nie wolno nam zapominać także o różnicach w temperaturze czy wilgotności powietrza. Także proporcje nawiewanego i wywiewanego powietrza wpływają na to, ile energii uda nam się ostatecznie zaoszczędzić.

Comments are closed.